Voorzieningen-
planning Leeuwarden

Integraal huisvestingsplan voor
scholen en gymlocaties

Leeuwarden Averkampstraat 10 800x880
Leeuwarden 600x600

Een nieuwe visie en ontwikkelingsrichting voor stad en dorp.

Resultaten