Speciaal onderwijs

Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in het speciaal onderwijs bij vraagstukken over hun onderwijshuisvesting.

Leeromgeving die aansluit bij diversiteit en speciale behoeften

Het is en blijft altijd een ingewikkelde puzzel om aan te sluiten op de individuele ontwikkelbehoefte binnen de gestelde kaders aan oppervlakte en financiën. Zeker in het SO lopen de behoeften nogal uiteen. Juist dan helpen wij om perfecte ruimtes en een leeromgeving te creëren, die klopt met uw onderwijsvisie en die aansluit bij de grote diversiteit en speciale behoeften. Zo normaal mogelijk én met plek voor intensieve, vaak individuele begeleiding. ICSadviseurs betrekt daarom altijd de behoeften en belangen van de gebruikers van meet af aan in het proces. Met onze ervaring en kennis van het (speciaal) onderwijs slagen wij er altijd in om samen met u alle puzzelstukjes te leggen.

Adviseurs met passie voor de doelgroep binnen het SO

Onze gespecialiseerde adviseurs ‘gaan aan’ bij de complexe vraagstukken binnen het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Juist de specifieke doelgroep maakt dat wij – net als de docenten en begeleiding – een extra stap willen zetten. Wij denken daarom niet alleen met u mee, wij verdiepen ons in de specifieke behoeften van de gebruiker en bijten ons vast in uw vraagstuk, totdat wij samen de optimale oplossing hebben gevonden. Echt samen, omdat de medewerkers en leerlingen ons het beste kunnen vertellen wat hun behoeften zijn en waar hun wensen liggen.

svd_SO Fier_EVA_20200509-009
New building Children Center Rijnvliet, Utrecht

Uw partner in het speciaal onderwijs

ICSadviseurs adviseert en begeleidt opdrachtgevers en gebruikers bij haar huisvestingsvraagstukken in alle vormen van het onderwijs. Ook binnen het speciaal basisonderwijs (SBO), Speciaal onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) werken wij in alle clusters aan uitdagende en boeiende huisvestingsvraagstukken.
Met onze integrale kijk begrijpen wij die doelgroep zowel in de definitie-, ontwerp- als realisatiefase. Wij begeleiden u van begin tot eind: van haalbaarheidsonderzoek, programma van eisen, architecten- en aannemerselectie tot realisatie en oplevering van het schoolgebouw. ‘Gewoon goed’ is voor ons niet goed genoeg. Wij gaan altijd voor de allerbeste oplossing, juist in het speciaal onderwijs.