Speciaal onderwijs

Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in het speciaal onderwijs bij vraagstukken over hun onderwijshuisvesting.

Huisvestingsadvies speciaal onderwijs

Wij verdiepen ons in de specifieke vragen en problemen die het Speciaal onderwijs (SO) kent. Wij begeleiden u van begin tot eind: van haalbaarheidsonderzoek, programma van eisen, architecten- en aannemerselectie tot realisatie en oplevering van het schoolgebouw. Wij willen immers de beste oplossing voor uw school en blijven betrokken tot u tevreden bent.

Onderwijs- en ondersteuningsbehoefte SO vertalen naar huisvesting

Wij vertalen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte naar activiteiten en ruimte. Dit betekent onder andere dat wij kijken naar de grootte en indeling van de lesruimtes, de invloed van onderwijs op afstand (in coronatijd) en maken plek voor externe ondersteuning.